ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ- ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΣτην περιγραφή της θεωρητικής λειτουργίας  του τετράχρονου βενζινοκινητήρα θα γίνουν κάποιες λογικές παραδοχές για τις συνθήκες λειτουργίας που επικρατούν μέσα στον κύλινδρο. Οι παραδοχές αυτές αφορούν το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων σε σχέση με τη θέση του εμβόλου, που όμως λίγο διαφέρουν από την πραγματική λειτουργία. Ας μελετήσουμε όμως έναν-έναν κάθε χρόνο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε κάθε φάση λειτουργίας:

  1ος Χρόνος: Εισαγωγή

Στο χρόνο αυτό το έμβολο βρίσκεται στο Α.Ν.Σ. (Άνω Νεκρό Σημείο). Η βαλβίδα εισαγωγής είναι έτοιμη να ανοίξει ενώ η βαλβίδα εξαγωγής είναι κλειστή. Το έμβολο κινείται από το Α.Ν.Σ. προς το Κ.Ν.Σ. (Κάτω Νεκρό Σημείο) και δημιουργεί μέσα στον κύλινδρο κενό (υποπίεση). Στο χρόνο αυτό, γίνεται μια αναρρόφηση από το έμβολο και έτσι εισέρχεται μέσα στον κύλινδρο το καύσιμο μίγμα, σε μια θερμοκρασία 15C ως 25C και πίεση ατμοσφαιρική. Στο χρόνο αυτό η εισαγωγή διαρκεί μέχρι τη στιγμή που το έμβολο θα φτάσει στο Κ.Ν.Σ. και θα κλείσει η βαλβίδα της εισαγωγής.


  2ος Χρόνος: Συμπίεση
 Στο χρόνο αυτό το έμβολο ξεκινάει από το Κ.Ν.Σ. , οι βαλβίδες είναι και οι δύο κλειστές και ανεβαίνει προς το Α.Ν.Σ. Στο χρόνο αυτό το καύσιμο μίγμα συμπιέζεται και η πίεση το υ φτάνει περίπου στις 8 ως 15 At(ατμόσφαιρες), ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 250C ως 380C, όταν το έμβολο θα έχει φτάσει στο Α.Ν.Σ.

 3ος Χρόνος: Εκτόνωση - Καύση
 Το έμβολο βρίσκεται στο Α.Ν.Σ., οι βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής είναι κλειστές και δίνεται ο ηλεκτρικός σπινθήρας από τα μπούζι. Το συμπιεσμένο μίγμα αναφλέγεται και σε πάρα πολύ μικρό χρόνο καίγεται. Από την καύση αυτή του μίγματος, που μοιάζει με έκρηξη, αναπτύσσεται θερμοκρασία μέσα στον κύλινδρο από 1500C ως 2500C και πίεση από 25 ως 50 κιλά ανά τετραγωνικό εκατοστό (Kgr/cm2). Κάτω από την πίεση αυτή των καυσαερίων το έμβολο κινείται με μεγάλη δύναμη προς το Κ.Ν.Σ. Η κίνηση αυτή του εμβόλου στον τρίτο χρόνο δίνει το έγρο που χρειάζεται για να λειτουργεί ο κινητήρας. Όταν το έμβολο φτάνει στο Κ.Ν.Σ. τα καυσαέρια έχουν εκτονωθεί και η πίεση τους πέφτει σε 2,5 ως 3Kgr/cm2, ενώ η θερμοκρασία στους 400 ως 500C. Ο τρίτος χρόνος είναι ο χρόνος που παράγεται το έργο για τις ανάγκες λειτουργίας του κινητήρα, γι' αυτό λέγεται και κινητήριος ή ωφέλιμος χρόνος. Αντίθετα, οι υπόλοιποι τρεις χρόνοι επειδή απορροφούν έργο λέγονται και βοηθητικοί χρόνοι.


 4ος Χρόνος: Εξαγωγή


 Το έμβολο βρίσκεται στο Κ.Ν.Σ. και αρχίζει να ανεβαίνει προς το Α.Ν.Σ. Ανοίγει η βαλβίδα της εξαγωγής και το έμβολο με την κίνησή του προς το Α.Ν.Σ., ο κύλινδρος έχει "καθαρίσει", κλείνει η βαλβίδα της εξαγωγής και ολοκληρώνεται η λειτουργία του κινητήρα. Το έμβολο είναι έτοιμο να επαναλάβει πάλι τον κύκλο των 4 χρόνων για να συνεχιστεί η λειτουργία του κινητήρα.ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΝΑΣ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΣ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου